แผนการจัดการป่าไม้ฉบับใหม่ คือ ‘ไวน์เก่าในขวดใหม่’

ตัวแทนชาวป่า กล่าวว่า มาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาประชาชนทำกิน-อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรียังคงมีข้อบกพร่องในส่วนลึกอยู่ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการจัดการป่าไม้ฉบับใหม่ 5 แผนและมาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า

อ่านต่อ…

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์