สภาพัฒน์ฯ ปรับลดจีดีพีของไทย ปี 2566 เหลือ 2.5-3%

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับลดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของไทยในปีนี้ให้อยู่ระหว่าง 2.5% และ 3% หลังจากไตรมาสสองขยายตัวเพียง 1.8%

การเติบโตที่ลดลงเป็นผลมาจากการส่งออกที่ลดลง 5.6% ในไตรมาสที่แล้ว หลังจากที่ลดลง 4.5% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้า ปริมาณการส่งออกลดลง 5.8% เทียบกับที่ลดลง 6.4% ในไตรมาสมกราคม-มีนาคม

ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง 5.4% ในไตรมาส 2 เช่นเดียวกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ลดลง 4.1% อย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น