กระทรวงทรัพย์ฯ ว่าจ้างชาวบ้านเพื่อปกป้องป่า [วิดีโอ]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดตัวโครงการจ้างคนจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อช่วยปกป้องป่าไม้ พร้อมช่วยเหลือผู้คนจากการว่างงานให้มีรายได้ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนจากโควิด-19

ดูต่อ…