1 ทศวรรษ “น่านโมเดล” เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนายั่งยืน

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ เป็นสถาบันในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้กลายเป็นแบบอย่างของความสำเร็จหลังจากการดำเนินงานมาร่วมทศวรรษที่ผ่านมา

โดยทางสถาบันได้ เลือก จ.น่าน เป็นพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพิเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น