คนส่วนใหญ่สนับสนุนมาตรการจูงใจการท่องเที่ยวของรัฐบาล

ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตหรือสวนดุสิตโพลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศและเศรษฐกิจ

จากผลสำรวจความคิดเห็นทางออนไลน์เมื่อวันที่ 29 มีนาคม -1 เมษายนจากประชาชน 1,265 คนทั่วประเทศพบว่าร้อยละ 75.18 ของผู้ตอบแบบสอบถามสนับสนุนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยรวมที่รัฐบาลดำเนินการในช่วงการระบาดของโควิด -19

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์