ทส.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ [วิดีโอ]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งเดียวและการมีส่วนร่วมในแนวทางการจัดการและฟื้นฟูป่า โดยมีแผนจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ค้าไม้ระหว่างประเทศและในพื้นที่

ดูต่อ…