กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ สั่งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศคุมเข้มกิจกรรมรับน้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศเตือนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้คุมเข้มการรับน้องประจำปีในช่วงเริ่มต้นภาคการศึกษา และห้ามกิจกรรมทั้งหมดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษา

อ่านต่อ…

ดำรงเกียรติ มาลา