เหมืองบิ๊กดาต้า ความนิยมของบริษัทไทยในยุคดิจิทัลพลิกโลก

ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า ขณะที่แวดวงธุรกิจกำลังเผชิญกับยุคดิจิทัลพลิกโลก (Digital disruption) บริษัทในไทยส่วนใหญ่ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโดยใช้บิ๊กดาต้ามากขึ้นในการจัดการธุรกิจของตน และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อ่านต่อ…

สมลักษณ์ ศรีมาลี