เสนอผลประโยชน์ประกันสังคมหลังเกษียณ 60 เดือน

ข้อเสนอแนวทางใหม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานประกันสังคม โดยเสนอด้านสวัสดิการสำหรับสมาชิกสูงวัยในโครงการประกันสังคมอย่างน้อย 5 ปีหรือ 60 เดือน

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น