แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้ [วิดีโอ]

รัฐบาลได้เปิดบริการสายด่วน 3 ภาษาเพื่อนบ้าน เพื่อให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับโรค COVID-19 แก่แรงงานข้ามชาติในไทย พร้อมยังรับคำร้องเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน

อ่านต่อ…