ระดับน้ำโขงต่ำเข้าขั้นวิกฤต

ขณะนี้แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดชายแดนภาคอีสานมีความลึกเพียง 1 เมตร เท่านั้น และในช่วงฤดูแล้งนี้เราอาจเจอภัยแล้งที่รุนแรง

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าระดับแม่น้ำลดลงเร็วกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการสร้างเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้านของลาวและมีฝนตกน้อยในพื้นที่รับน้ำ

อ่านต่อ…

พัฒนพงษ์ ศรีเพียชัย