กลุ่มแม่น้ำโขงเรียกร้องให้จีนแสดงความโปร่งใสหลังมีงานวิจัยผลกระทบจากเขื่อนของจีน

กลุ่มคณะทำงานเพื่อปกป้องแม่น้ำโขงเรียกร้องให้มีความโปร่งใสและความร่วมมือจากจีนมากขึ้นหลังจากมีรายงานว่าเขื่อนของจีนกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งสร้างความเสียหายในประเทศปลายน้ำเมื่อปีที่แล้ว

จีนได้โต้แย้งผลการศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯและกล่าวว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันการปล่อยน้ำที่สมเหตุสมผลให้แก่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงในลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม

อ่านต่อ…