แม่โขง: ลดอาชญากรรมป่าไม้และการตัดไม้ทำลายป่า

โครงการใหม่สำหรับระบบรับรองการจัดการป่าไม้ (PEFC) เพื่อการค้าโดยร่วมมือกับโครงการความร่วมมือแห่งสหประชาชาติ (UN) ในโครงการริเริ่มการลดการปล่อยก๊าซจากการตัดไม้ และการทำลายป่า (REDD +) สำหรับลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เพื่อส่งเสริมการค้า และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็ลดแรงกดดันต่อป่าไม้ผ่านการปรับปรุงการบริหารในกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม

อ่านต่อ…