แมนพาวเวอร์คาดอัตราการว่างงานของไทยอยู่ 1.2% ในปี 62

บริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ปประเทศไทย บริษัทจัดหางานของสหรัฐคาดการณ์อัตราการว่างงานในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.1-1.2 ซึ่งเท่ากับ 418,000-450,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 400,000 คน ในปี 2561 ตลาดแรงงานของไทยในปี 2562 จะต้องเผชิญกับอิทธิพลภายนอกมากมาย เช่นเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าจีน และ Brexit

อ่านต่อ…

ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์