พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ป่าชายเลนของไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 200,000 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมดเป็น 1.73 ล้านไร่

จากข้อมูลดาวเทียมที่แสดงขอบเขตของป่าชายเลนใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล นายวราวุธ กล่าวว่า จังหวัดเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลในปี พ.ศ.2557 โดยในการประเมินปี พ.ศ.2557 มีพื้นที่ป่าชายเลนอยู่ที่ 1.53 ล้านไร่

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์