การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิงที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงานจะผลักดันให้รัฐบาลชุดใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 แผนบูรณาการแผนพลังงานแห่งชาติ

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังเตรียมเสนอแผนน้ำมัน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพลังงานในอีก 5 ปีข้างหน้า และจัดทำแผนงานให้กับภาครัฐ

โดยแผนระดับชาติ  มีองค์ประกอบที่แยกจากกัน 5 องค์ประกอบ ได้แก่

  • แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า
  • แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
  • แผนอนุรักษ์พลังงาน
  • แผนการจัดการก๊าซธรรมชาติ
  • แผนการจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น