นักกิจกรรมกล่าวว่าการจำกัด สิทธิดูแลสุขภาพแบบสากลเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทที่นั่นไม่เป็นธรรม

นักกิจกรรมด้านสุขภาพของ PROMINENT ได้โจมตีรัฐบาลเมื่อได้รับรายงานว่ามีแผนจะให้บริการทางการแพทย์ฟรีภายใต้โครงการการดูแลสุขภาพแบบสากลแก่เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี

ความคิดนี้ลงพาดหัวข่าวในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลอย่างกว้างขวาง เพราะโครงการนี้มีประชาชนจำนวนกว่า 48 ล้านคนที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคม และโครงการสวัสดิการทางการแพทย์สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสมาชิกในครอบครัว

อ่านต่อ…

จุฬารัตน์ แสงปัสสา