พิจารณาจังหวัดลำปาง กาญจนบุรีในแผนพัฒนาเมืองยั่งยืน

นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) กล่าวว่าทางสภาฯ ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาและจัดทำแผนสำหรับเมืองแห่งอนาคตที่ยั่งยืน (SFC) โดยการศึกษาจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 9.5 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น