ผู้สนับสนุนสิทธิแรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการพักชำระหนี้

ผู้เรียกร้องสิทธิแรงงานได้เรียกร้องให้มีการประกาศพักชำระหนี้ในสถาบันการเงินเป็นอีกหนึ่งมาตรการของรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อแรงงานนอกระบบที่เกิดจากมาตรการต่อต้านโควิด -19

ในขณะที่แรงงานที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทเป็นเวลาสามเดือน จะทำให้พวกเขามีเงินระหว่างการปิดกิจการชั่วคราว แต่หากการชำระหนี้ที่ช้าลงจะช่วยให้พวกเขาจัดการค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ดีขึ้น

อ่านต่อ…

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์