โขนถูกรับรองให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

‘ละครโขน’ เป็นละครการฟ้อนรำโดยสวมหน้ากากของไทย ได้รับการประกาศรับรองให้ในอยู่รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ครั้งที่ 13 ที่เมืองพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเชียส เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

อ่านต่อ…