ชนพื้นเมืองในประเทศไทย: การตีความที่ขัดแย้ง

องค์กรชาวพื้นเมืองในเอเชีย (AIPP) รายงานว่า ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนและสับสนสำหรับหลาย ๆ คน ในอีกด้านหนึ่งนั้นประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญขององค์การสหประชาชาติสำหรับชนพื้นเมืองทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีขบวนการชนพื้นเมืองที่เข้มแข็งในประเทศไทย และตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1980 ประเทศไทยได้กลายเป็นฐานของการสนับสนุนองค์กรชนพื้นเมืองที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคในเอเชีย

อ่านต่อ…

Ian G. Baird.