หนทางยังอีกไกลแค่ไหนที่ไทยสามารถทำให้ ‘กัญชา’ เป็นทองคำสีเขียว

แม้อาจเป็นตราปาบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่กฎหมายใหม่ในประเทศไทยที่อนุญาตให้มีการวิจัย และพัฒนากัญชาทางการแพทย์ ซึ่งจะสร้างเส้นทางการผลิตพืชผล และเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ประเทศไทยถูกพาดหัวข่าวไปทั่วโลกในฐานะประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะออกกฎหมายกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการวิจัย จุดประกายการแข่งขันทางการค้าในสิ่งที่อาจกลายเป็นพืชผลหลักของประเทศ

อ่านต่อ…