การวิเคราะห์ว่าปัญหาเป็นอย่างไร

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งต่างต้องรับมือกับปัญหามากมาย เช่น ความแออัดยัดเยียด แต่หมู่บ้านแม่กำปอง ในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นข้อยกเว้น

ในความเป็นจริงแล้ว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และชุมชนในประเทศไทย

อ่านต่อ…

จินตนา ปัญญาอาวุธ