การจัดการกับหมอกควันที่ดำเนินมานาน

ภาพรวมการเปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีในการลดระดับฝุ่นละออง PM2.5 ที่เป็นพิษ

โดยศูนย์นี้มีไว้เพื่อเป็นให้ในกามีเป้าหมาย ให้กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ มีทิศทางการดำเนินงานเดียวกัน เพื่อที่จะจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศ ที่ส่งผลกระทบในประเทศมาหลายปี และคาดว่าจะเลวร้ายลงไปอีกหากไม่มีความพยายามร่วมกันที่จะควบคุมปัญหานี้

อ่านต่อ…