ผู้เชี่ยวชาญกล่าว เทคโนโลยีแผนที่กำลังคุกคามสิทธิในที่ดินผ่านดิจิตอล

นักวิเคราะห์เชื่อว่าหลายประเทศจะมีการใช้โดรน และดาวเทียมเพื่อรวบรวมแผนที่ และลดความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นจากข้อพิพาทด้านสิทธิในการเป็นเจ้าของ แต่การเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เท่ากันอาจเป็นอันตรายต่อสิทธิของผู้อื่นได้

อ่านต่อ…

Rina Chandran