การดูแลสุขภาพ: สิ่งที่อนาคตมีอยู่ในสถานพยาบาล

ประชากรสูงอายุในเอเชีย และการคาดการณ์สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด และโรคเบาหวาน เราต้องไม่มองหา ‘สถานพยาบาลในอุดมคติ’?

การแพร่กระจายที่เพิ่มขึ้นของโรคที่ไม่ติดต่อ และประชากรสูงอายุหมายถึงทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพจะยังคงฝ่าฟัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

อ่านต่อ…