อาเซียนจะปลอดหมอกควันในเร็ววันนี้ จริงหรือ?

หลังจากใช้เวลานานกว่าสองทศวรรษภูมิภาคนี้กำลังเดินไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนในการปลอดจากหมอกควันข้ามพรมแดนภายในปี พ.ศ.2563

ในเวลาสามเดือนหมอกควันจะเป็นความทรงจำอันเลือนลาง เนื่องจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรระดับภูมิภาค และประเทศสมาชิกในการต่อสู้กับวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดของอาเซียน

อ่านต่อ…