โรงงาน GPO พร้อมผลิตวัคซีนโควิด-19

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ประกาศความคืบหน้าในการพัฒนา 3 วัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย โดยคาดว่าทราบผลภายในสิ้นปี พ.ศ.2563 และโรงงานในสระบุรีพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการผลิตหากประสบความสำเร็จ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (GPO) เปิดเผยว่า GPO ได้ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 สองชนิด ซึ่งเป็นวัคซีนที่คล้ายกับไวรัสที่พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล และวัคซีนชนิดย่อยที่พัฒนาโดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ..

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น