รัฐบาลเตรียมขอความร่วมมือจากพม่า ลาวรับมือหมอกควันข้ามแดน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าประเทศไทยพยายามเจรจากับพม่าและลาว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับมลพิษทางหมอกควันและฝุ่นละออง

โดยรัฐบาลไทยจะขอความร่วมมือจากทางการพม่า และลาว เพื่อร่วมกันจัดการกับหมอกควันตามฤดูกาล ซึ่งถูกพัดพาข้ามพรมแดนสู่ภาคเหนือของประเทศไทย

อ่านต่อ…

อภิญญา วิภาตะโยธิน