ผู้ว่าฯ เตรียมรับมือไฟป่า มลพิษทางอากาศ [วิดีโอ]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาไฟป่าและภัยมลพิษทางอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงต้นปีหน้า เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ดูต่อ…