แรงงานจากภาคอีสานกลายเป็นคนไร้บ้านในเมืองกรุงฯ [วิดีโอ]

เมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 ได้เกิดขึ้น ทำให้นายไพวัลย์ ชะลา คนขับรถบรรทุกต้องตกงาน เมื่อเขาไม่สามารถจ่ายค่าเช่าห้องในกรุงเทพได้อีก เขาก็ต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน

อ่านต่อ…