ดีอีเร่งแผนอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับครัวเรือนไทยที่มีรายได้น้อย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)เปิดเผยความคืบหน้าในการขยายให้คนไทยที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง 

โดยนายชัยวุฒิกล่าวว่าได้มีการหารือถึงทางเลือกในที่ประชุมกระทรวงรวมถึงการให้อินเทอร์เน็ตฟรีแก่ครัวเรือนที่ยากจน

กระทรวงกำลังรอการอนุมัติเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานที่จะผลักดันให้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเลวร้ายลงในช่วงวิกฤตโควิด -19

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น