การปฏิรูปการจัดการป่าไม้เป็นสิ่งที่จำเป็นในภูมิภาค

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังได้รับการผลักดันให้นำนโยบายการกำกับดูแลป่าไม้เข้ามาดำเนินการในนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพของป่าไม้และชุมชนจะขึ้นอยู่กับพื้นที่เหล่านี้

จากประสบการณ์มากมายในภูมิภาคนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการขาดหลักการเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการป่าไม้ อันเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ความเสมอภาคส่งผลกระทบต่อป่าไม้และวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะคนยากจน

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น