สนช.ผ่านพ.ร.บ.ป่าไม้ และสัตว์ป่าฉบับแก้ไข แม้มีการประท้วง

เมื่อวานนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ 2 ฉบับที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และสัตว์ป่า ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยและชุมชนที่อ้างสิทธิในพื้นที่ทับซ้อนสามารถดำรงชีวิตอย่าง “ถูกกฎหมาย” ในป่า – ภายใต้เงื่อนไขบางประการของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งนับเป็นเวลาเนิ่นนานกว่า 60 ปี ที่ยังไม่มีการระบุถึงความขัดแย้งระหว่างครอบครัวที่อาศัยอยู่ในป่ามาเป็นเวลานาน กับความต้องการการปกป้องตามธรรมชาติ

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น