ราคาที่ชาวนาต้องจ่ายเพื่อโครงการอีอีซี

ความเห็นต่างจากการเวนคืนที่ดิน เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม

จำนวนคนในเขตจังหวัดในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) กำลังตกเป็นเหยื่อของการเวนคืนที่เพิ่มขึ้นและถือครองที่ดิน เนื่องจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างล่าผืนดิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม

อ่านต่อ…

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์