เทศกาลลอยกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คนไทยพยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี โดยมีกระทงจำนวนมากที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และสามารถย่อยสลายได้แทนที่พลาสติกหรือโฟม ซึ่งเป็นวัสดุยอดนิยมก่อนหน้านี้ และในปีนี้รัฐบาลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนลดปริมาณขยะในแม่น้ำและลำคลอง

ดูต่อ…