เศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการท่องเที่ยวชะลอตัว ในไตรมาส 4

ผลสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์พบว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลงในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากการส่งออกและกิจกรรมของโรงงานที่ลดลง ประกอบกับภาวะการเงินที่ตึงตัว รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ลดลง 

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดการณ์ไว้ที่ 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ลดลงจากการคาดการณ์การเติบโตที่ 4.5% ในไตรมาสก่อนหน้า ตามผลการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ 19 คน ที่ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

อ่านต่อ…