กรมฝนหลวงฯ ตั้งเป้าบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หมอกควันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาที่เกิดจากฝุ่นและหมอกควันที่รุนแรง รัฐบาลจึงได้สั่งให้ทางกรมฝนหลวงฯ ทบทวนแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ทุกภูมิภาค

อ่านต่อ…

สุภาวดี วังศรี