การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล สามารถแก้ปัญหาด้านน้ำและสภาพอากาศได้

การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล หรือ digitalisation สามารถปรับเปลี่ยนและบรรเทาประเด็นเรื่องความยั่งยืนได้ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรน้ำ

อ่านต่อ…

จาการ์ตาโพสต์