รมต.ดีอีชี้ต้องควบคุมการกระจายของข่าวและข้อมูลในช่วงวิกฤต พร้อมแแต่งตั้งผู้ควบคุมในช่วงวิกฤต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้ความสำคัญถึงความจำเป็นในการแต่งตั้งผู้บัญชาการ เพื่อเป็นผู้นำควบคุมสถานการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการควบคุมการไหลเวียนของข้อมูล เพื่อให้ข่าวที่ถูกต้องต่อสาธารณชน ซึ่งตำรวจสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้โดยปราศจากอันตราย

อ่านต่อ…

Adam Judd