นายวิษณุ รองนายกรัฐมนตรี ยอมรับกฎหมายไทยล้าสมัย

นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลปัจจุบัน ยอมรับว่าหลายกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทยล้าสมัย

โดยมีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมายอย่างทันท่วงที นายวิษณุ กล่าวว่า กฎหมายต่างๆ ในประเทศไทยไม่สามารถใช้งานได้กับสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศและบางส่วนก็ดูเหมือนจะขัดกับหลักนิติธรรม

อ่านต่อ…