การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ชาวบ้านในจังหวัดพัทลุงนำผลจากการศึกษาต่างๆ โดยพวกเขาเสนอโปรแกรม “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้เวลามากขึ้นในจังหวัดภาคใต้

โดยโครงการนี้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่น และเข้าร่วมกิจกรรมที่มีมาอย่างช้านานในพื้นที่ซึ่งหาดูได้ยากของจังหวัดที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแห่งนี้

อ่านต่อ…

จินตนา ปัญญาอาวุธ