รายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในน่านน้ำไทย

กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง (DMCR) รายงานการเกิดปะการังฟอกขาวหลายพื้นที่ทั้งในทะเลอันดามัน และอ่าวไทยเนื่องจากอุณหภูมิของทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในขณะนี้ทางกรมกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ดูต่อ…