จีนพยายามกระชับความสัมพันธ์ในอาเซียน

อาเซียนและจีนจะฉลองครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ทวิภาคีในปีหน้า และที่สำคัญคืออาเซียนจะพร้อมที่จะยกระดับสถานะประเทศให้เป็น “พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม” หรือไม่ ทางการจีนหวังว่าจะมีฉันทามติในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือรอบด้าน และเสริมสร้างความร่วมมือในระดับใหม่

อ่านต่อ…