จังหวัดเชียงใหม่กำลังผลักดันเป็นสมาร์ทซิตี้

จังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนที่จะดำเนินการตามรูปแบบของเมืองอัจฉริยะ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจังหวัดภาคเหนือกำลังพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โมเดลเมืองอัจฉริยะ

อ่านต่อ…

Tewit Kemtong