กสท. ได้มอบหมายให้ขยายโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ได้จ่ายเงินจำนวน 5,000 ล้านบาทสำหรับการยกระดับ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย เพื่อช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางดิจิตอลของอาเซียน

อ่านต่อ…

จิรพรรณ บุญหนุน