กสทส่งเสริมให้เกษตรกรไทยนำระบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) มาใช้

บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้นำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ในการให้บริการการเกษตรของไทยภายใต้แนวคิด CAT Digital Come Together โดย CAT พยายามที่จะสนับสนุนเกษตรกรของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำเกษตรของพวกเขา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้ IoT มาเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับเกษตรกรในการจัดระเบียบเข้าสู่ชุมชนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) ที่ครบวงจร

อ่านต่อ…