คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – ลาว ครั้งที่ 3

คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – ลาว ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า ในวันอังคารที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้มีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – ลาว ครั้งที่ 3 โดย ครอบคลุมประเด็นความร่วมมือ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ความช่วยเหลือกรณีเหตุอุทกภัยจากเขื่อนพังทะลาย ในแขวงอัตตะบือ 2) ความร่วมมือด้านพลังงาน การเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งอย่างไร้รอยต่อ 3) นำแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายมาลงทะเบียนให้ถูกต้อง

ดูต่อ…