คณะรัฐมนตรีอนุมัติข้อตกลงร่วมกันในการส่งผู้ลี้ภัยชาวพม่า

คณะรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างไทยกับพม่าในเรื่องความร่วมมือในการส่งผู้ลี้ภัยชาวพม่ากลับประเทศ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเดินทางกลับบ้าน

อ่านต่อ…

สุรพันธุ์ เหล่าธารณาฤทธิ์