ธปท. ประเมินผลกระทบของการติดเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์คลื่นการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะความเข้มงวดของมาตรการเพิ่มเติมของรัฐบาล ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน เพื่อประเมินผลกระทบของการติดเชื้อรอบใหม่นี้

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะอนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดได้  แต่คนไทยควรระมัดระวังการติดเชื้อ ซึ่งความเชื่อมั่นในการเดินทางของประชาชนและพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยรวม โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์จะต้องได้รับการเฝ้าติดตาม

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์